OHF JOA 4006

OHF Headquarters

Oslo Handelsstands Forening (OHF) er en næringsforening for handel, service og servering i Oslo og Akershus. OHF holder til i historiske lokaler i Karl Johans gate 37 A i Oslo og administrasjonen jobber med foreningens virksomheter i tillegg til å tilby kurs og møter for sine medlemmer i foreningens lokaler.

OHF hadde et stort ønske og behov for å modernisere sine lokaler, som var uforandret siden 2000-tallet. Totalrehabiliteringen har vært preget av utfordringer og ønsker som har vært kontrastfulle - begreper som nytt og gammel, åpent og lukket, hard og mykt, lyst og mørkt, eksponert og intimt, har vært dualiteter til inspirasjon, som gir seg til kjenne i de nye lokalene.

Ved bevisst bruk av materialer og behandling av overflater har vi fremhevet og forsterket de eldre salene, slik at de nå fremstår som to separate saler med hver sin identitet. Eksisterende vegg mellom salene ble erstattet med en foldevegg av glass slik at de kan brukes som et samlet lokale for større anledninger. I tillegg til farger, møblering og overflater har det gjennomgående vært fokus på å få oppgraderte tekniske løsninger, innpasset i den eksisterende bygningsmassen, på en hensiktsmessig og vakker måte.